اکنکار چیست؟؟؟

 

 

 

اِکنکار

 طریقت قدیمی است که در حدود سال ۱۹۶۵ از حالت پنهانی در آمد.

 بنیانگذار این طریقت پال توئیچل بود. مرکز این طریقت در شهر چن‌هسن در

 ایالت مینه‌سوتا در آمریکا است.

افزودن نکته‌ای لازم است و ان اینکه سری پال توئیچل از سوی نظام وایراگی

 مامور احیای طریقتی باستانی گشت که ان را به نام باستانی اکنکار به جهانیان

 معرفی کرد.اکنکار ربشه‌ای باستانی دارد که در عصر حاضر از خفا به عیان

 رو کرد.معنای ان همکاری با خداوند می‌باشد.

پیروان این طریقت معتقدند که اکنکار دانش باستانی سفر روح است. مقوله‌ای

 درباره انعکاس آگاهی درونی است که از میان وضعیت‌های تحتانی به وضعیتهای

 شعفناک و نشئه‌آور الهی سفر می‌کند.

این عمل از طریق دسته‌ای از تمرینات معنوی انجام می‌گیرد که پیروان این علم از

 آن آگاهند.

اکنکار بر ارزش تجربیات معنوی به عنوان طبیعی‌ترین راه بازگشت به سوی

 خداوند تاکید دارد.

این راه به شما می‌آموزد که چگونه برای افزایش آگاهی و لذت بردن از آزادی

 معنوی به درونتان بنگرید و گوش فرا دهید.

توسط آموزشها و تمرینات معنوی اکنکار خواهید توانست یک زندگی شاد، پر ثمر

 و متعادل داشته باشید و همچنین به اکتشاف جهانهای معنوی خداوند بپردازید.

 همچنین آموزشهای اکنکار بر دو ویژگی روح مقدس یعنی نور و صوت تاکید

 دارد و توسط این آموزشها خواهیم توانست با نور و صوت خداوند ارتباط

 برقرار کنیم و آنرا ببینیم و بشنویم. با بهره بردن از آموزشهای اکنکار و تمرینات

 معنوی آن خواهیم توانست حضور روح مقدس را در زندگیمان تشخیص دهیم و

 می‌آموزیم که ما روح هستیم، بارقه‌ای از خداوند که برای کسب تجربیات معنوی

 به این دنیا فرستاده شده‌ایم. و همینطور که شکوفایی معنوی حاصل می‌کنیم،

 می‌آموزیم که عشق خداوند را از طریق خدمت به دیگران بیان کنیم.

 اعتقادات اصلی اکنکار

  • روح ابدی و هویت حقیقی فرد است
  • روح وجود دارد زیرا خداوند عاشق آن است.
  • روح در سفری برای شناخت خود و خداست
  • شکوفایی معنوی می‌تواند با تماس آگاهانه با اک(روح مقدس) تسریع شود
  • این تماس می‌تواند در طی تمرینات معنوی اک و با راهنمایی ماهانتا، استاد حق در قید حیات حاصل شود
  • ماهانتا، استاد در قید حیات اک رهبر معنوی اکنکار است
  • تجربه و آزادی معنوی در این زندگی برای همه میسر است
  • شما می‌توانید به طور فعالانه جهانهای معنوی را از طریق سفر روح، رویاها و روش‌های دیگر مورد بررسی قرار دهید

ماهانتای در قید حیات طریقت اک، سری هارولد کلمب میباشد

اکنکار چیست ؟

اکنکار، دانش باستانی سفر روح یک شاه‌راه مستقیم برای رسیدن به خداشناسی

 است. تمام هدف روح برای بودن در این دنیا برای پیدا کردن عشق الهی است.

 اکنکار دانشی است که ماهیت روح را دقیقاتشریح می کند تا هرروح که کالبدی

 فیزیکی اختیار کرده است بتواند ظرفیت های خود آشنا شود و در سفر زندگی به

 خود شناسی و خدا شناسی دست پیداکند تا در جایگاه حقیقی خود قرار گیرد.

مبانی دانش اکنکار بر اساس بینش به زندگی و وقایع زندگی روزمره است .ھر

 چند ساده و ناچیز باشند. اما ھمین وقایع عادی روزمره، بوجود آورنده تمامیت

 زندگی ماست. با بھره گیری از این دانش لحظه ھای زندگی پا به عرصه ای می

 گذارد که توسط ساده ترین روابط، راه حل بزرگترین مشکلات و موانع اھدافمان

 را بدست می آوریم. راه حل آنچه که به جھت کسب آن تلاش می نماییم، تنھا

 براساس بینش فردی ماست. با گسترشآن توانائیھا ھمچنین تمامی نکات عطف

 استعدادھای بالقوه را بدست خواھیم آورد. بیشترین مشکلات ما ناشی از عدم

 آگاھی به زندگی است. دانش اکنکار به جھت اصلاحات اجتماعی و عمومی

 بوجود نیامده است و اساسا ھدف آن نیست. بلکه اساس گسترش بینش فردی است

 وضعیت آگاھی ما بستگی به شرایط گذشته و آینده نیست. بلکه بینش و آگاھی

 فردی وضعیتی است در بودن، که بھترین انتخابھا را در چگونگی روند زندگی

 بدست می آورد. تمرینات و تعالیم این دانش برابر با تمامی عقاید و سایر اصول

 فرھنگ یک ملت است، ھمین اصل ، این دانش را از تمامی مکاتب و فرقه ھا و

 سایر طریقتھا که از سایر فرھنگ ممالک دیگر بوجود آمده است جدا می نماید.

 در حالیکه تمامی مکاتب فلسفی، ماوراء الطبیعه، روانشناسی، فراروانشناسی ھر

 کدام دارای پیوندی ظریف با این دانش اند. دانش اکنکار دارای این قابلیت است

 که با تمامی علوم بشری خود را ھماھنگ نماید و برابر باورھای انسانی به

 صورت تجربی، تجلی نماید. تمرینات و تعالیم این دانش مرحله ای از تعادل را

 به صورت تجربی به ما اھداء می نماید. بر خلاف تمامی متدھا و روش ھای

 مدرن بشری به جھت دریافت بینش بالایی از انسان، دانش اکنکار این قابلیت را

 دارد با کمترین امکانات تمامی آنچه در زندگی خواستاریم دست یابیم. و نیازی به

 سفرھای طولانی و جستجو به جھت ملاقات با اساتید و فلاسفه و سایر شاخصه

 ھای علوم بشری نیست. تعلیمات این دانش بر اساس نور و صوت الھی است.

 تعلمیات این دانش مختص به کشور و فرھنگ خاصی نیست ھیچ فردی شھامت

 آنرا ندارد که مدعی بوجود آوردن این تعلیمات باشد و خود را از طریق این

 دانش واسطه ای میان خدا و انسان قرار دھد. در حالیکه نسبت به وضعیت

 آگاھی خود اختیار دارد تا تمرینات و تکنیک ھای شخصی ابداع نماید. این یکی

 از اھداف اصلی دانش اکنکار است، ھر فردی مسئولیت رسالت خویش را بعھده

 دارد. تا بعد از کسب آمادگی لازم بعنوان یک مجرا راھنمائی لازم را برابر با

 تمامی باورھا و قوانین جاری مملکتی که در آن زندگی می نماید، به افرادی که

 دارای اشتیاق لازم ھستند بدون ھیچ چشم داشتی، ارائه دھد، در این صورت با

 راھنمائی و ارائه تعلیمات به توانائی و گسترش آگاھی خود کمک می نماید تا به

 وضعیت بالاتری از آگاھی دست یابد. تعلیمات اکنکار این بینش را به ما اھدا می

 نماید که به آنچه می گوییم، فکر می کنیم حتی کوچکترین حرکات فردی خویش،

 خود را مورد مطالعه قرار دھیم، ھمین نحوه تعلیمات، این دانش را با سایر

 تکنیک ھا و تعلیمات ماوراء طبیعه از جمله یوگا، ھیپنوتیزم و سایر مکاتب

 اسرار جدا می نماید و ھیچ منافاتی با عبادات نماز و روزه و سایر احکام

 شریعتی و طریقتی و سایر مکاتب و ادیان اصولی ندارد. تجربه ثابت نموده است

 که بسیاری از اشخاص با مراجعه به این تمرینات در صورت ترک نمودن احکام

 عبادی خود، مجددا با بینشی بالاتر به احکام عبادی خود پرداخته اند. ھمچنین

 سایر تعلیمات و تکنیک ھای طریقتی و مکاتب دیگر انسانی، اختلافات عقیدتی و

 آرمانی بشری ھمواره بعلت تداخل نحوه اشاعه راه در نظم و تعلیمات راه دیگر،

 یا دینی با سایر ادیان دیگر بوده است. اما دانش اکنکار دارای این مشکل نیست

 زیرا که اشاعه آن بر پایه نجات بشری وسایر باورھای انسانی نیست

منبع

توئیچل، پال: اکنکار، کلید جهان‌های اسرار توئیچل، پال: دندان ببر توئیچل، پال: دفتر چه معنوی توئیچل، پال: نامه هایی به گیل جلد 1و2 تاد کرامر  : فلسفه اکنکار

 

/ 30 نظر / 10 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مسعود

بنیانگذار اکنکار یعنی «پائول توئیچل» یک آمریکایی بود که فراوان الکل و مشروب می‌خورد و در یکی از نوشته‌هایش نیز می‌گوید الکل بود که من را از گناه نجات داد! - اکنکار می گویید همجنس بازی گناه نیست!

پیمان

جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه ، چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند ما انسانهااینچنین به ما القا شده است که باید حصاری دور خود درست کنیم و از آنچه نامش دین است پا فراتر نگذاریم و وارد ناشناخته نشویم. ادیان از این میترسند که پیروانشان خطر کنند و قدم در راه ناشناخته و عالم ناشناخته که فراتر از دین است بگذارند . این ناشناخته همان اقیانوس عشق ورحمت پروردگار است که باید خطر کرد و به آن وارد شد. اک و اکنکار قدم در ناشناخته گذاشته و آنچه می گوید فراتر از باورهایمان است.

رهگذر

سلام. چون ديدم در مورد اكنكار مطلب داري پيشنهاد مي كنم در مورد اكنكار بيشتر بدوني. راديو معارف در حال بررسي اكنكاره. اطلاعات بيشتر در اين صفحه http://radio.irib.ir/persian/modulespage.aspx?modulename=news&action=viewtext&news=32984&portalid=12

عاشق کاینات

به عقیده من روح حقیقت جوی انسان همواره به دنبال کشف خوبی ها بوده و به سوی عشق بی مثال و خوبی بی منتها یعنی خداوند در حال حرکت است. در این مسیر گاهی به دلیل عدم شناخت از آنچه در اطرافش میگذرد دچار سردرگمی شده و در مباحث دینی از این شاخه به آن شاخه میپرد. من مسلمانم و شیعه و تمام تعالیمی را که معتقدان اک میگویند و یا اهل تصوف و سایر مسلکها اشاره میکنند در دین مبین اسلام یافته ام حتی سالها پیش از اینکه این فرقه ها را بشناسم. در کل سخن این است که به دین خود توجه کنید و خواهید فهمید همان تقوایی که در اسلام اشاره شده شما را به خلسه های عرفانی و اتصال به الله خواهد رساند. با این تفاوت که لازم نیست از دنیا ببرید و یا تمرینات خاصی انجام دهید. تفکر خود را اصلاح کنید بی شک بر اعمالتان اثر خواهد گذاشت چشمها را بگشایید که خداوند در کنارتان با شما سخن می گوید.

محراب

سپاس وتشکر از مطالب گویا ودقیقتان,اکنکار ازمسیر خودشناسی اغاز میشودتامراحل تزکیه ووواما سوالی دارم که از تمامی اندیشمندان ومفعنوی میپرسم,نهی کردن ویا نفی کردن جز کدام یک از خصوصیات انسان است؟این راهم بگویم که,,طریق نور بما می اموزد,از پنج خصلت دوری کنیم(خشم,شهوت,طمع,وابستگی وخودستایی)حالا هرکسی ک پاک از این انحرافات است جواب میدهد,

محراب

واین راهم بگویم,بزودی برایتان ایمیلی میفرستم که هرکسی درمورد مطالب معنوی ومراتب خودشناسی,سوالی دارد بتواند براحتی بپرسد وجواب بگیرد,,,برایتان ارزوی سلامتی وهوشیاری را دارم,محراب,

لینک دانلود کتاب رو می زاری

محمد

سلام بنده تمام ادیان رو خوب مطالعه نکردم ولی کتاب دندان ببر را بیش از20بارمطالعه کردم آنچه مسلم است تمام عرفان های موجوددرمقایسه بامعرفتی که از امامان معصوم علیهم السلام رسیده چیزی جز قطره نیست خواهشمندم به عرفان رسیده از امامان توجه زیادی نمایید خداوند مارا از ظلمات وهم بیرون نمیدونی نوزدهم گرامی دارد

یه جای نظر دادن بگذارید هر کس راه خودش رودنبال کنه.

مینا

خنثی بودن ویژگی خاصیه که متاسفانه نادید گرفته میشه. دز همه راهها وادیان از ت