مقام معلم

مقام معلم

 

می توان در سایه آموختن                            

                               گنج عشق  جاودان اندوختن

اول از استاد، یاد آموختیم               

                                      پس، سویدای سواد  آموختیم

از پدر گر قالب تن یافتیم                        

                                      از معلم جان روشن   یافتیم

ای معلم چون کنم توصیف تو      

                                      چون خدا مشکل توان تعریف تو

ای تو کشتی نجات روح ما         

                                     ای به طوفان جهالت نوح  ما

یک پدر بخشنده آب و گل است       

                                     یک پدر روشنگر جان و دل است

لیک اگر پرسی کدامین برترین       

                                     آنکه دین آموزد و علم  یقین

استاد حسین شهریار

 

/ 1 نظر / 29 بازدید
صادق

سلام.لينك شدي سلمان جان. ممنون