تنگنا...

تنگنا...

در مدرسه از نشاطمان کم کردند

از فرصت ارتباطمان کم کردند

هر وقت به هم عشق تعارف کردیم

از نمره ی انضباطمان کم کردند...

 

/ 3 نظر / 30 بازدید
پارسال دوست امسال ...

به به آفرین.همین روشا بری صددر صد مشکلاتت حل میشه !عجب

زینب

اگر از سرزنش خلق نمی ترسیدم از مدرسه تا میکده میرقصیدم.

الهامه

حيدر بابا معدليم بو ترم گينه آزاولدي،مشروطلوغون گويلي منه باز اولدو،هيچ بيلمديم واحد نئجه پاس اولدي،حيدر بابا امتحاننار گجسي،يانار بدبخت دانشجونون ددسي، نينياخ كي گونلر گليب بلسي،آيري اولور تقلوبون مزسي.ايام سوگواري امتحانات تسليت بار.