مگسی را کشتم....

مگسی را کشتم....

                       مگسی را کشتم....

 نه به این جرم که حیوان پلیدیست ، بد است

و نه نسبت سودش به ضرر یک به صد است،نه.

طفل معصوم به دور سر من میچرخید

به خیالش قندم...

مگس خوبی بود،ای دو صد نور به قبرش بارد

من به این جرم که از یاد تو بیرونم کرد،

مگسی را کشتم.......

 

/ 0 نظر / 42 بازدید