علامت سوال؟؟؟

علامت سوال

میگن ذات آدمها جوریه که میتونن با همه شرایط کناربیان و خودشون با شرایط جدید سازگار کنند آره درسته تا حدودی اما بعضی وقتا یه چیزی یه کاری شاید یه آهنگ یا یه عکس و....چنان خاطرات رو توی ذهنت زنده میکنه که احساس میکنی داری خفه میشی اون موقع باید چکار کرد؟

باید کور شد... کر شد... یا تحمل کرد و سوخت؟؟؟؟؟؟

دانلود فونت b davat

دانلود فونت فارسی نویس خودکارphalls khodkar

 

/ 3 نظر / 31 بازدید
مزاحم

آنکس که بداند و بداند که بداند /اسب شرف از گنبد گردون بجهاند / آنکس که بداند ونداند که بداند/لنگان خرک خویش به مقصد برساند /انکس که نداند وبداند که نداند /بیذار کنیدش که بسی خفته بماند /آنکس که نداند و نداند که نداند در جهل مرکب ابدالدهر بماند...

مزاحم

آنکس که نداند و نخواهد که بداند /صدایش نکنید که خوابیده بماند / آنکس که نداند و بخواهد که بداند /دستش بفشارید که درمانده نماند آنکس که بداند و بخواهد که نداند /الهی مددی کن که تا زنده نماند...