دست نوشته(7)

 

دست نوشته(7)

بازم با دست نوشته ای که دیگر دوستمون در بخش نظر دهی فرستادن در خدمت

شما هستیم. 

تا دست نوشته دیکر یا علی

×××××××××××××

از دوست عزیز ریحان

تو را برای تو دوست دارم

و زندگی را برای نفس های تو

ای کاش می توانستم باران باشم تا تمام غمهای دلت را بشویم

ای کاش می توانستم ابر باشم تا سایه بانی از محبت برویت می گسترانیدم

ای کاش می توانستم اشک باشم تا هر گاه که آسمان چشمش ابری می شد باریدن

می گرفتم

ای کاش می توانستم خنده باشم تا روی لبانت بنشینم و غنچه بسته لبانت را بگشایم

ای کاش می توانستم یک پرنده باشم و پر می گشودم و تا دور دست ها در کنار

تو پرواز می کردم

و ای کاش سایه بودم تا نزدیک ترین کس به تو می شدم...

آری ای کاش سایه بودم تا همیشه و همه جا همراه و هم قدم با تو بودم...

فرستاده از دوست عزیز ریحان

/ 2 نظر / 13 بازدید
پرنیان

سلام از لطفی که به من داشتی ممنونم برای تبادل لینک هم خوشحال میشم [گل]

پرنیان

زندگی زيباست زشتی ‌های آن تقصير ماست در مسيرش هرچه نازيباست آن تدبير ماست زندگي آب رواني است روان مي‌گذرد.......... آنچه تقدير من و توست همان می ‌گذرد