بهانه....

بهانه...

به خانه اش روم این کنم بهانه ی خویش

که مست بودم و کردم خیال خانه ی خویش

 

 دانلود فونت فارسی نویس خودکارphalls khodkar

 
/ 1 نظر / 8 بازدید
مزاحم

انتخاب با توست میتوانی بگویی صبح بخیر خدا جان یا بگویی خدا بخیر کنه صبح شده!بی ربط بود نه؟؟؟ها ها ها...