حرفهایی در لاوی...

 

حرفهایی در لاوی...

شبی گفتم به قلیانم که از جانم چه می خواهی؟؟؟

نوشت با خط دود خود،به دردت می خورم گاهی.

تو بر من مینهی آتش که درد خود کنی تسکین،

من بیچاره می سوزم.تو از حالم چه می دانی؟

 

Takes a moment to load picture

 Someone to believe in
and put their trust in you.Someone who appreciatesthe special things you do

Someone to be close to 
in your heart and in your mind.
Someone you thought you would never find

 

someone who stands by you

and whose faith can make you strong.someone

you will cherish every day your whole life long

 

love is built on faith and trust,and

understanding,too.love is a life that's full and

 rich because it's shared with you

 

 

  دانلود آهنگ عشق اول از مهدی احمد وند

 

/ 3 نظر / 39 بازدید
پرنیان

سلام سلمان عزیز رسیدن بخیر خوشحالیم از دیدار شما [گل]

....

دلم از داغ نامردی نسیم سرد میخواهد؛ میان قحطی مرحم دلی همدرد میخواهد؛ مگر یادت نمی آید در آغاز محبتها؛ شبی گفتم در گوشت" پای عشق ماندن مرد میخواهد...

....

سلام آقا سلمان! چه خبر؟ دلمون واست تنگ شده بود! رسیدن بخیر