خیال

خیال

ز تو هر هدیه که بردم به خیال تو سپردم

که خیال شکرینت فر و سیمای تو دارد...

 

/ 6 نظر / 8 بازدید
نجمه(ستاره)

میدونی کی امیدوار ترشدم زمانی که خدایم را صدا کردم

نجمه(ستاره)

ایستادن اجبار کوه بودن رفتن سرنوشت آب افتادن تقدیر برگ و صبر پاداش آدمی پس بی هیچ چشم داشتی حراج محبت کنیم که همه ما خاطره خواهیم شد...[گل]

سلام

سلام

سراپا عاشقم سراپا گوشم سراپا هوشم سراپا هوشیار و در انتظار دیدار تو که خود عشقی تقدیم به ماهانتا

نجمه(ستاره)

ایستادن اجبار کوه بودن رفتن سرنوشت آب افتادن تقدیر برگ و صبر پاداش آدمی پس بی هیچ چشم داشتی حراج محبت کنیم که همه ما خاطره خواهیم شد...گل

نجمه(ستاره)

ششلام/// مکمک