ساده نیست...

ساده نیست...

ساده میگویم عزیزم دل بریدن ساده نیست

چشم های مهربانت را ندیدن ساده نیست

از زمان رفتنت خورشید را گم کرده ام

ناله های ابر را هرشب شنیدن ساده نیست...

دارمت دوست به قدری که خدا می داند...

/ 6 نظر / 38 بازدید
نیلوفر

انصافا سایت خیلی خیلی خوبی دارین

نیلوفر

انصافا سایت خیلی خیلی خوبی دارین

نیلوفر

انصافا سایت خیلی خیلی خوبی دارین

نیلوفر

انصافا سایت خیلی خیلی خوبی دارین

نیلوفر

انصافا سایت خیلی خیلی خوبی دارین

[گل]